Škola
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, příspěvková organizace
 
 
Družina
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace ve školním roce 2020/2021
 
 
Školní jídelna
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace ve školním roce 2020/2021
 
 
Zájmové kroužky
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace ve školním roce 2020/2021
 
 

Zápisy do 1. třídy pro rok 2021/2022 proběhnou na ZŠ Kralupy nad Vltavou 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace 

 

Zápis proběhne pouze distančně, elektronickou cestou vyplněním žádosti zákonného zástupce a vhozením do schránky školy ve dnech 6. – 9. dubna 2021.

 

Pro zápis k základní školní docházce je na naší škole využit systém elektronické registrace k zápisu na webovém školním informačním systému. Odkaz naleznete níže.

Elektronická registrace je spuštěna od 1. 3. od 14:00 hodin do 2. 4. 2021 do 14:00 hodin. Poté přijde zákonným zástupcům emailem přihláška s přiděleným registračním číslem dítěte a poučení zákonných zástupců. Následně je třeba vytisknout, opatřit podpisem zákonného zástupce a od 6. 4. 2021 do 9. 4. 2021 doručit do školy, doporučujeme vhodit do schránky školy. Od 6.4. do 9. 4. 2021  v čase 10:00 - 14:00 hod jsme k dispozici ve škole pro případné dotazy nebo pro pomoc při vyplnění přihlášky.  

 

Elektronická přihláška:   
 

Při žádosti o odklad je nutné dodat v době zápisu:

  1. písemnou žádost, která přijde okamžitě po odeslání přihlášky
  2. doporučení PPP (pedagogicko-psychologické poradny) nebo SPC (speciálně-pedagogického centra)
  3. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Word con Kritéria pro přijetí 2021/2022

Word con Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

pdf Desatero pro rodiče - zápis do 1. třídy

Word con ZŠ - spádové obvody 2021/2022