Škola
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, příspěvková organizace
 
 
Družina
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace ve školním roce 2019/2020
 
 
Školní jídelna
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace ve školním roce 2019/2020
 
 
Zájmové kroužky
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace ve školním roce 2019/2020
 
 

Zápisy do 1. třídy pro rok 2020/2021 proběhnou na ZŠ Kralupy nad Vltavou 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace v termínu 6. 4.- 9. 4. 2020

 

Dle pokynů MŠMT, které vydalo Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021, budou zápisy probíhat tedy bez přítomnosti dětí a nejlépe online cestou, aby bylo zamezeno osobním kontaktům.

Pro zápis k základní školní docházce je na naší škole využit systém elektronické registrace k zápisu na webovém školním informačním systému. Odkaz naleznete níže.

Elektronická registrace je spuštěna od 1. 3. do 3. 4. 2020 do 14:00 hodin. Po té rozešleme zákonným zástupcům emailem přihlášky s přiděleným registračním číslem dítěte a poučení zákonných zástupců. Následně je třeba vytisknout, opatřit podpisem zákonného zástupce a od 6. 4. 2020 do 9. 4. 2020 doručit do školy, doporučujeme vhodit do schránky školy. Ve dnech 6.4. – 9.4. 2020 v době 10:00-11:00 hodin budeme ve škole k dispozici a provedeme zápis s těmi, kteří neprovedou elektronickou registraci.

 

Elektronická přihláška:   
 

Při žádosti o odklad je nutné dodat v době zápisu:

  1. písemnou žádost
  2. doporučení PPP (pedagogicko-psychologické poradny) nebo SPC (speciálně-pedagogického centra)
  3. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Word con Kritéria pro přijetí

Word con Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Word con Žádost o odklad povinné školní docházky

Word con ZŠ - spádové obvody 2020-2021

pdf Desatero pro rodiče - zápis do 1. třídy