Škola
Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, příspěvková organizace
 
 
Družina
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace ve školním roce 2019/2020
 
 
Školní jídelna
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace ve školním roce 2019/2020
 
 
Zájmové kroužky
ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace ve školním roce 2019/2020
 
 

Ředitelka školy informuje zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit od 25.5.2020 v prostorách Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020 prostřednictvím třídních učitelek. Bude třeba i přihlásit žáka k využívání odpoledních aktivit, též prostřednictvím třídních učitelek.

Nutné je podepsat a doručit škole vyplněné čestné prohlášení, viz odkaz na web stránkách školy a příloha v mailu od třídních učitelek.

Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Provoz školy je stanoven od 8.00 do 16.00 hodin. V dopolední části budou žáky vzdělávat třídní učitelky a asistentky pedagoga. V odpolední části vychovatelky ŠD. Ranní družina je zrušena.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Pohyb žáků v Základní škole 28. října se řídí těmito principy :

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola :

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou. Vstup do školy je umožněn jen žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

  • žáci 1.a 2. ročníku budou přicházet brankou a vstupem pro ŠD – organizovat vstup bude p. vychovatelka Michálková

  • žáci 3.- 5. ročníku budou vstupovat do školy hlavním vchodem – organizovat vstup bude p. školnice Kudráková

Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu) :

  • žáci 1. ročníku mají vymezen čas 7.30 – 7.40 hodin

  • žáci 2. ročníku mají vymezen čas 7.40 – 7.50 hodin

  • žáci 3. ročníku mají vymezen čas 7.30 – 7.40 hodin

  • žáci 4. a 5.ročníku mají vymezen čas 7.40 – 7.50 hodin

Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy :

  • žáci 1. ročníku mají vymezen čas 11.20 – 11.40 hodin

  • žáci 2. ročníku mají vymezen čas 11.40 – 12.00 hodin

  • žáci 3. ročníku mají vymezen čas 12.20 – 12.50 hodin

  • žáci 4. a 5. ročníku mají vymezen čas 12.35 – 13.30 hodin

Pokud žáci budou využívat odpoledních aktivit školy jejich odchod bude realizován následovně :

- zákonný zástupce zazvoní u vstupních dveří školy a vyčká příchodu zaměstnance školy, který přivede žáka a předá ho, aby bylo zamezeno vstupu do školy osobám, které žáky vyzvedávají

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Každý pedagogický pracovník bude dezinfikovat ruce žáků před vstupem do učebny. Doporučuje se i předchozí umytí rukou ihned po přezutí.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování – nutno obědy přihlásit u vedoucí ŠJ - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 18.5.2020

V zařízení školního stravování – bude vydávání obědů při zajištění uvedených pravidel (žáci si mohou přinést i vlastní stravu) :

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce, použije dezinfekci na ruce, bude aplikována pedagogickým pracovníkem. Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Odchod ze školy bude realizován, jak bylo uvedeno výše.

 

 

Kralupy nad Vltavou, 6. 5. 2020

 

Mgr. Ivana Šulová, ředitelka školy