Škola
vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy Kralupy nad Vltavou, 28. října 182
 
Družina
Družina základní školy
Mikovice
Kralupy nad Vltavou, 28. října 18.
 
Zájmové kroužky
Zájmové kroužky na
ZŠ Mikovice
ve školním roce 2018/2019
 
Školní jídelna
Školní jídelna
ZŠ Mikovice
pro školní rok 2018/2019
 

Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182

OZNÁMENÍ

Ředitelství školy oznamuje, že v souladu se zákonem č. 561/2004 se ve dnech

úterý 26.1.2016 a středa 27.1.2016 od 14.00 do 17.00 hodin

uskuteční

ZÁPIS

dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2016/2017

Spádový obvod naší školy začíná levou stranou ul. Lutovítovy, Horymírovy, Mikovické (směrem ke škole), Budečská stezka, ul. Luční (směrem ke škole) celé Minice, Zeměchy a Nový Dvůr. Rodičům se doporučuje zapsat děti do školy dle obvodu spádovosti. Písemné rozhodnutí o zapsání dítěte obdrží rodiče do 30ti dnů po zápisu.

Škola upozorňuje na povinnost rodičů přihlásit své dítě k povinné školní docházce. K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte a doklad o bydlišti.

Zapsány budou děti narozené v období od 1.9.2009 do 31.8.2010. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce.