Akce školy

 

 

 

 

17.10. Adaptační kurz (Teambuilding)

2. 9. Začátek školního roku 2019/2020

9.9. - Focení 1. třída

6.9. - Bezpečně doma a na silnici, Městská policice - přednáška prevence (1.,2. tř.)

17.9. - Čabárna (2.tř.)

19.9.  Zahajovací třídní schůzky od 17.00 hod

          schůzka SRPŠ od 17.00 hod.

30.9. - Divadlo v Dlouhé Praha (2.tř.)

4.10 Návštěva knihovny (2.tř.)

8.11. - Muzeum čokolády Praha (2.tř.)

12.12. - Den otevřených dveší - Vánoční dílny - celodenní akce

5.12. - Mikulášská nadílka (SRPŠ)

18.12. - Malý kriminalista . Městská policie, prevence (3.A,3.B.tř.)

19.12. Základy právního vědomí - Městská policie, prevence (5.tř.)

23.12. - 5.1. - Vánoční prázdniny

15.1. - Konzultace dle domluvy třídní učitelkou

29.10. - 30.10. - Podzimní prázdniny

22.10. - Návštěva muzea (5.tř.)

24.10. - Zdraví do škol (3.A,3.B)

18.12. - Vánoční výstava betlémů a "Vonící dílničky"

28.10. - Státní svátek

28.11. - Vánoční focení

1.11. - Zipyho kamarádi - program primární prevence

29.11. - Zipyho kamarádi - program primární prevence

3.12. Městské muzeum (2.tř.)

19.12. - Malý kriminalista - Městská policie - prevence 

20.12. - Vánoční koncert a besídky ve třídách

5.12. - Mikulášská nadílka - sbírka pro opuštěná zvířata - dárky do útulku Lesan

10.12. - Vánoční výstava (4., 5.tř.)

15.1. - Hvězdárna Slaný (4. a 5.tř)

10.12. - Divadlon v Dlouhé (3.A)

31.1. - Pololetní prázdniny

30.1. - Filmové představení - KASS Vltava

24.1. - Zipyho kamarádi - progra, primární prevence (2.tř)

5.2. - Dopravní výchova (4.tř)

20.2. - Masopustní karneval

2.3. - 6.3. - Jarní prázdniny

26.3. - Divadlo v Dlouhé (2.tř)

24.1. - Divadlo v Dlouhé (5.tř)

17. 3. - ZOO Praha - výukové programy (2.,3.A,3.B,4.,5. tř.)

10. 3. Focení 5. třída

1.4. - Cesta kolem světa - výchovně vzdělávací koncert (1.- 5. tř.)

6. - 7. 4.  Zápis žáků do 1. třídy od 14.00 do 17.00 hod.

9.4. - 13.4. Velikonoční prázdniny 

14.4. - 17.4. - Třídní schůzky tripartity ( Ž - R -U) - dle rozpisu

20.4. - Abeceda peněz - Jarmark- ČS - 14.00 - 17.00 hodin.

22. 4. Pedagogická rada

22. 4. - Den Země - interaktivně - Ekocentrum

27.4. - Lazy Goat - Anglické divadelní představení (3.A,3.B,4.,5.tř)