12.6. Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků (v 17.00 hod.)