1.4. - Cesta kolem světa - výchovně vzdělávací koncert (1.- 5. tř.)