Nový školní rok bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018.