S žáky jsme vytvořili školní informační nástěnku umístěnou v hale školy a dále informační tabuli na venkovní informační vývěsku.  Zatím máme:  985 bodů

V březnu žáci 3. třídy velmi úspěšně splnili literární úkol Příběhy vysloužilého elektra. Práce se všem dětem velmi zdařily. Bylo nesmírně obtížné vybrat jen jednu k odeslání. A tak jen na ukázku příběh vysloužilého televizoru.

Word con Příběh televize

V květnu se do plnění úkolu Člověče nezlob a recykluj pustili s chutí děti z 1. a 2. třídy, viz fotodokumentace.

Po odvozu baterií a elektroodpadu máme na kontě školy 985 bodů a brzy by měly znovu přibýt.