S žáky jsme vytvořili školní informační nástěnku umístěnou v hale školy a dále informační tabuli na venkovní informační vývěsku.                   Děti pracovaly s chutí, ale kromě plnění úkolu především sbírají a třídí odpad a nádoby se začínají plnit.