Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se bude konat v budově ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182  ve dnech:

  • 2. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 h.
  • 3. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 h.

Zápis je pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Žádost o přijetí prosím vyplňte do 31. 3. 2019.

Elektronická přihláška:   

K zápisu s sebou vezměte:

  • občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • v případě cizinců (mimo země EU) doklad o oprávněnosti pobytu v ČR.

Při žádosti o odklad je nutné přinést v době zápisu:

  1. písemnou žádost
  2. doporučení PPP (pedagogicko-psychologické poradny) nebo SPC (speciálně-pedagogického centra)
  3. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Word con ZŠ - spádové obvody 2019/2020

Word con Kritéria pro přijetí

Word con Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Word con Žádost o odklad povinné školní docházky