Provozní doba: pondělí – pátek, 7:00 – 14:30 hodin
Výdej obědů: 11:40 – 13:15

Vedoucí: Hana Fričová
Telefon: 315 726 359

Odhlašování a přihlašování obědů vždy den předem.

Jídelníček je vyvěšen na nástěnce u školní jídelny. Na následující týden je vyvěšen jídelníček v pátek.

 

 

Informace pro rodiče

 1. Při přihlášení nového strávníka je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, nemusí být razítko zaměstnavatele a výše platu. Musí být podpis rodičů.
 2. Cena obědů se odvíjí od věku strávníka: od 1.9.2017 nová cena
  Věk strávníkaCena oběda
  6 až 10 let (1. až 4. třída) 23,00 Kč
  11 let a více (5. třída) 25,00 Kč
 3. Obědy se platí buď složenkou nebo přes sporožiro.
  • V případě platby složenkou dostávají žáci složenku po 20. v měsíci na následující měsíc. Je nutné složenku zaplatit a útržek odevzdat do 10. v měsíci! Pokud tato lhůta nebude dodržena, je žákovi oběd automaticky odhlášen. V případě nečekaných událostí, prosím, informujte vedení jídelny.
  • V případě platby sporožirem musí rodiče či zákonní zástupci ve spořitelně podepsat příkaz k platbě stravného. Obdržíte doklad se jménem žáka, číslem účtu, který odevzdáte ve školní jídelně. Částka za odebrané obědy se strhává vždy po uplynutí měsíce za skutečně odebrané obědy, což je určitě výhodnější než platba složenkou. Hlavně při této formě platby nemusíte hlídat termíny plateb.
 4. Obědy se přihlašují a odhlašují 24 hodin předem. První den nemoci si můžete oběd dítěte odnést domů, na další dny nemoci nebo nepřítomnosti ve škole je třeba obědy odhlásit.
  Není-li žák nebo dospělý ve škole (nemoc), nemá na oběd nárok.