Historie mikovické školy

Mikovická škola nacházející se v současné ulici 28. října byla postavena v roce 1910 ještě za Rakouska-Uherska. O její výstavbu se zasloužil dlouholetý mikovický starosta František Biňovec, od roku 1907 už jako poslanec v Říšském sněmu ve Vídni. Protože stavební místo vhodné pro postavení školy patřilo mezi pozemky císařské, intervenoval František Biňovec přímo u císaře.

Budova byla původně postavena jako obecní čtyřtřídní škola, v roce 1913 byla rozšířena na pětitřídní. Mikovice se po dostavbě vlastní školy školně oddělily od Zeměch, kam do té doby musely mikovické děti docházet.

V průběhu 2. světové války budova školy sloužila jiným účelům. Byl zde umístěn německý vojenský lazaret.

Po válce začaly opět do školy docházet děti a do dneška škola funguje jako plnotřídně organizovaná škola s první stupněm.