školní rok 2020/2021

 
Po
Út
St
Čt
1
Čj
Aj
Čj
2
M
Čj
Aj
M
M
3
M
M
Hv
Čj
Vl
4
Vl
Aj
Tv
Čj
Čj
5
Tv
 
Vv
Čj
6
 
 
 
Vv
 
 
Třídní učitelka Mgr.Michaela Kuptíková - vyučuje Čj, M, Vl, Vv
Mgr.Ivana Šulová - vyučuje Aj
Mgr.Martina Hanková vyučuje Př
Olga Provazníková - vyučuje Tv, Hv
Tereza Kocourková - vyučuje Pč
Změna vyhrazena.