Firma Heckl s.r.o. – sponzor prvňáčků ZŠ 28.října!heskl

První zvonění v tomto školním roce odstartovalo dlouhodobou podporu ZŠ 28.října firmou Heckl s.r.o. Firma se stala garantem našich prvňáčků. Sponzorský dar škola použila na nákup pomůcek pro žáky, kteří začínají školní docházku. To velmi ocenili rodiče dětí jako finanční pomoc v době, kdy bylo zrušeno tzv. pastelkovné. Na stejnou podporu se mohou těšit i rodiče našich budoucích prvňáčků.

Poděkování za spolupráci patří celé firmě Heckl s.r.o.

učitelé školy a rodiče žáků