vede Agáta Rusiňáková v úterý od 13.00 do 13.45 hod.