vede Olga Provazníková  pro dívky v úterý od 14.30 do 15.15 hod. (2. a 3. tř.)

                                                  ve čtvrtek od 16.00 do 16.45 hod. (4. a 5.tř.)

                                   pro chlapce ve středu od 14.30 do 15.15 hod. (2. a 3.tř.)

                                                                  od 15.30 do 16.15 hod. (4. a 5. tř.)